Generalforsamling i Røde Kors Rødovre d. 14. februar

Generalforsamling i Røde Kors Rødovre d. 14. februar

Vi holdt generalforsamling d. 14. februar.

Som start på generalforsamlingen holdt præsidenten for Røde Kors Sven Bak-Jensen et indlæg om Røde Kors’ manifest om at gøre medmenneskelighed til en folkesag og om strategien med at sætte fokus på fællesskab. Manifestet ses nedenfor:

 

Manifest:

Altid til stede

Danmark og verden er i forandring, og alt for mange mennesker rammes af konflikter, naturkatastrofer, forfølgelse, ulighed og isolation.

Vi vil arbejde for et samfund og en verden, hvor medmenenskelighed og fællesskaber binder os sammne.

Røde Kors vil altid være til stede og handle på de humanitære behov vi ser.

Derfor vil vi være den bevægelse, der gør medmenneskelighed til en folkesag i Danmark.

 

Efter indlægget om Manifestet overgik vi til standard dagsorden for generalforsamlingen, hvor formanden fortalte om hvad der var sket i året og aktivitetslederne fortalte om status for de forskellige aktiviteter.

Link til formandens beretning:

Derefter blev der valgt personer til bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen blev der uddelt årsnåle til de som havde været frivillige i 5, 10, 15, 25 og 30 år

Klik her for det Underskrevne Generalforsamlingsreferat