De 7 Principper

Røde Kors har følgende 7 bærende principper:

Medmenneskelighed

Upartiskhed

Neutralitet

Uafhængighed

Frivillighed

Enhed

Almengyldighed