Røde Kors Manifest

RØDE KORS MANIFEST

ALTID TIL STEDE

Danmark og verden er i forandring, og alt for mange mennesker rammes af konflikter, naturkatastrofer, forfølgelse, ulighed og isolation.

Vi vil arbejde for et samfund og en verden, hvor
medmenneskelighed og fællesskaber binder os sammen.

Røde Kors vil altid være til stede og handle på de humanitære behov, vi ser. Derfor vil vi være den bevægelse, der gør medmenneskelighed til en folkesag i Danmark.