Værket

Værket er en aktivitet for ensomme mellem 30-60 år.
Værket er tilbud om aktivitet og netværk.
Formålet med Værket er at skabe socialt fællesskab, hvor du sammen med andre voksne kan finde måder at bryde ensomheden på.
Vi mødes i Værket hver eller hver anden uge om forskellig aktiviteter og øvelser
Aktivitetsleder er Lillian Seestedt Tlf.: 22 85 74 19 Mail: rodovre.vaerket@rodekors.dk