Røde Kors Rødovre Sommerseminar

Røde Kors Rødovre Sommerseminar

Røde Kors Rødovre har holdt sommerseminar, hvor året der er gået blev evalueret og planer blev lagt for aktiviteter i det kommende år.

Generelt var året gået godt med blandt andet: 40 års jubilæum, start på Spise sammen, åbning af den nye butik og udnævnelsen af  Vågetjenesten til Årets Ildsjæl.

I det kommende år vil vi forsøge at starte en ny aktivitet: Familievenner, som arbejder på at støtte sårbare børnefamilier med udgangspunkt i familiens behov og situation. På den måde bidrager vi forhåbentligt til at skabe trivsel og handlekraft i familien.

Vi vil også forsøge at forbedre afdelingens kommunikation, og der blev nedsat en gruppe til at arbejde med dette sammen med hovedkontoret.

Derudover vil vi som sædvanligt deltage i Mangfoldighedsfestival lørdag d. 22. juni, i Rødovredagen lørdag d. 7. september og i Foreningsdagen onsdag d. 11. september.