Generalforsamling lørdag d. 12. februar

Generalforsamling lørdag d. 12. februar

Generalforsamling i Røde Kors Rødovre blev afholdt lørdag d. 12. februar på Rødovregård.

Når referatet udkommer vil blive lagt på hjemmesiden.

Ca. 50 personer medlemmer og frivillige var mødt op til kl. 10 til morgenmad og en gennemgang af afdelingens forskellige aktiviteter med hensyn til genbrug.

Fortællinger om genbrug:

Der blev fortalt om Arbejdsgangene i butikken.

Hvad der sker med det tøj der bliver sendt videre.

Hvordan tøjet kan benyttes til Upcycling til nye smarte modeller. Nogle af de upcyclede modeller blev vist frem.

Nørklernes brug af Genbrugstøj og -garn. Her var også fremlagt eksempler på de mange ting som nørklerne havde produceret.

Hvem er kunderne og hvordan får vi flere til at købe genbrug.

Uddeling af Årsnåle:

Årsnåle blev uddelt til de fremmødte, som havde været frivillige i Røde Kors Rødovre i 5 år – 25 år. Stor tak til de frivillige, som er meget stabile i de forskellige aktiviteter.

Generalforsamling 2022:

Herefter gik generalforsamlingen for 2022 i gang.

Formanden gennemgik hvordan året var gået og derefter fortalte de enkelte aktivitetsledere om status for hver deres aktivitet.

Regnskabet blev fremlagt. Der har været en fin indtjening i butikken i det forgangne år på trods af længere tids nedlukning p.g.a. corona.

Afdelingens fremtidige virksomhed blev gennemgået.

Derefter var der valg til bestyrelsen og alle de foreslåede medlemmer blev valgt.