Rødovreafdelingens sommerseminar d. 9. juni

Rødovreafdelingens sommerseminar d. 9. juni

 

Røde Kors afdelingen i Rødovre holdt d. 9. juni sommerseminar, her samledes bestyrelsen og aktivitetslederne for de forskellige aktiviteter til hyggelig aften med forskellige oplæg, planlægning og samvær.

Hanne Andersson fra Landskontoret fortalte om hvordan man bedst kunne lede og samarbejde med de frivillige, så man opnåede de bedste resultater for de forskellige aktiviteter. Der blev lagt vægt på at kommunikation og ledelse skulle være forskellig for de forskellige aldersgrupper, da de havde forskellige behov og benyttede forskellige kommunikationsmetoder.

Hannah og Sofie nogle energiske medlemmer for Ungdommens Røde Kors fortalte om deres mangeårige engagement med at planlægge og deltage i årets “Solskinslejr” for udsatte børn. De børn der kom på Solskinslejrene fik mange gode og sjove oplevelser og megen energi til resten af året. Nogle af børnene er senere som voksne vendt tilbage og selv er blevet lejrledere på senere “Solskinslejre”. Det virkede som “Solskinslejrene” var en meget vellykket aktivitet under Ungdommens Røde Kors.

Hanne Schüsler fortalte derefter om Røde Kors Familielejre, som også gav mange gode dage og oplevelser til trængte familier, der ellers havde svært ved at komme på ferie sammen.